Skyltforum AB startades sommaren 1990 av Anders Nilsson
och Rolf Cedergren, detta sedan de sagt upp sig på en tidigare skyltfirma.
Genom åren har vi genomgått en förvandling från att vi startade i min lägenhet på Vasagatan i Kristianstad och vi hade verkstad i Rolfs garage.
Efter några månader hittade vi hyreslokal på industrigatan 50.

Åren gick och vi blev fler och större, då köpte vi vår nuvarande
lokal på Industrigatan 92(tidigare Industri EL).
2006 blev vi 3st nya delägare, samtidigt som Rolf slutade.
2013 är vi 7st medarbetare med Anders, Kajsa och Jonas som delägare.

Vasagatan, Kristianstad, 1990.

Industrigatan 50, Kristianstad, 1991.

Industrigatan 92, Kristianstad, 1994.

Framtiden...